Сайт СПбГУ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ЭНДАУМЕНТ- ФОНД

Горячая линия для жертвователей

+7 (812) 950-70-10

Меценаты

Персоны


Пожертвовали в Фонд более 10 млн рублей:
Маргания Отар Леонтьевич
Хотулев Сергей Алексеевич

Пожертвовали в Фонд более 1 млн рублей:
Длин Феликс Владимирович
Потанин Владимир Олегович
Ульянов Николай Васильевич

Пожертвовали в Фонд более 100 тыс. рублей:
Киселёв Пётр Алексеевич
Князев Сергей Дмитриевич
Кузнецов Никита Всеволодович
Панов Алексей Анатольевич
Стребков Александр Иванович
Сюткин Александр Геннадьевич
Тантлевский Игорь Романович
Цветков Леонид Леонидович
Шарков Юрий Александрович

Сделали ценное пожертвование в Фонд:
 
Абгаджава Д. А.
Алейников А. В.
Алексеев М. И.
Алёхина О. Р.
Алёшина Н. Г.
Аллахвердов В. М.
Алябьева А. В.
Анисимова Т. В.
Антипов И. В.
Артёменко В. А.
Архипов А. Н.
Архипов В. В.
Ахапкина А. А.
Ачкасова В. А.

Байдовлетов Е.
Балахонова Е. Б.
Балашова А. А.
Барташевич Т. Ю.
Барышников В. Н.
Бекетова Е. И.
Белов С. А.
Белогрудов А. В.
Белых И. В.
Бережная М. А.
Бессонов Д. А.
Бодрунова С. С.
Большаков С. Н.
Бондаревский А. В.
Борисенко В. Н.
Брайан Джеймс Роджерс
Булатова В. В.
Буркова Т. В.
Быстров В. Ю.

Васильев И. А.
Варивода В. В.
Варфоломеева Н. М.
Ващук О. В.
Величко Е. А.
Верёвкин М. С.
Верняев И. И.
Вершинина Н. В.
Власов Ю. Г.
Власова О. А.
Возгрин В. Е.
Волкова С. В.
Воскресенская М. А.
Выскочков Л. В.

Ганьшина Н. Ю.
Ганченко Р. А.
Гаврилова О. А.
Герасимов А. А.
Голубев О. С.
Гордеева Н. Г.
Гордеев Ю. В.
Гордон М. А.
Горохов Д. А.
Гранович А. И.
Гревцов Ю. И.
Грибович А. В.
Григорьев Ю. А.
Гурьянов П. А.

Данилов С. А.
Дворниченко А. Ю.
Держивицкий Е. В.
Дернова В. М.
Десятова Е. В.
Дмитриева А. А.
Дмитриева В. А.
Дорский А. Ю.
Дускаева Л. Р.
Дьяков А. В.
 
Егорова И. В.
Еремин С. С.
Ермаков С. С.

Жамойдо А. Б.
Жидких С. В.
Жидких Т. М.
Жирков А. М.
Жолнерчик С. В.

Заварзин А. А.
Завьялов В. В.
Заря А. И.
Зиновьев А. С.
Знаменская Н. М.
Золотарёва М. В.
Зубрицкий А. М.

Иваненко А. А.
Иванова И. С.
Иконников В. Ю.
Ильин А. В.
Ильин Е. В.

Калашникова О. В.
Каминскас А. К.
Камнев В. М.
Каробанов М. Ю.
Карпунина А. Д.
Капустин И. Э.
Капустин М. А.
Кармов Т. М.
Карпов С. А.
Каштанова О. В.
Кащенко С. Г.
Кисова И. Н.
Климов О. Ю.
Коваленко Н. Д.
Коваль Т. Е.
Козлихин И. Ю.
Козлов В. А.
Козьмина Ю. В.
Кокорина К. А.
Колесников А. Я.
Колесевич В. А.
Колосков А. Н.
Кондрашова В. С.
Копейкин К. В.
Копылова М. С.
Коренюшкина А. С.
Корешкова М. Ю.
Корконосенко С. Г.
Коробова Н. А.
Коровяковский Е. К.
Королёв А. Н.
Костиков Р. Р.
Кочетов А. В.
Крамаренко Ю. Н.
Краснощёкова Е. И.
Кривошеев Ю. В.
Кротов П. А.
Круглова Т. Н.
Кудинский А. А.
Кузнецов А. Н.
Кузнецов Н. В.
Кутырева К. А.

Лаврикова М. Ю.
Лаврова С. В.
Лапина Н. Н.
Ларионов И. Ю.
Лачининский С. С.
Лебедева Г. Е.
Летенкова Н. В.
Летуновский В. П.
Литвиненко А. А.
Ломова И. А.
Лукина С. М.
Луковская Д. И.
Львов А. А.
 
Майоров А. В.
Мараев В. Н.
Марков Б. В.
Марков П. А.
Матвеев Д. А.
Мелякова Е. В.
Меркулова В. С.
Меркулова О. А.
Метелкин Е. Н.
Метельская Ю. В.
Милка А. П.
Милютенко Н. И.
Минвалеев Р. С.
Минеев В. С.
Мисонжников Б. Я.
Михайлова Н. В.
Москвин А. А.
Москвин Л. Н.
Морачевский А. Г.
Морозова Г. И.
Мочалова И. Н.
Музычук А. А.
Мульков А. С.
Муравьёв А. Н.
Мурин И. В.
Мурин Н. М.
Мухамедрахимов Р. Ж.
Мышков А. С.

Навлева А. А.
Назаренко К. Б.
Наливайко Р. А.
Намозова С. Ш.
Неведрова О. В.
Незнамова Т. Л.
Никитин В. Е.
Никифорова Ю. А.
Никишичева Л. А.
Николаева В. Н.
Николаенко Г. М.
Николаенко Т. Н.
Никольский А. Б.
Никонов С. Б.
Новиков А. А.
Новикова Н. Т.
Ноговицин Н. О.

Овсянников Д. В.
Овчинникова Е. А.
Осипов И. Д.
Островский А. Н.
Отс Х. С.

Павлова Т. А.
Панаев Д. А.
Панова А. Б.
Панчук Н. С.
Панкратова В. Ю.
Патракеев М. В.
Пен Е. А.
Перов В. Ю.
Петров А. В.
Петрова А. А.
Петрова Н. В.
Петросян Л. А.
Петряев С. В.
Пинкевич А. Г.
Пирогофский А. Р.
Погодаев Р. С.
Подчищалов В. А.
Полейчук С. А.
Полякова Е. Р.
Полякова Е. Ю.
Порубова А. Т.
Поскрёбышев А. Г.
Поципун А. А.
Предтеченская О. В.
Приходько И. В.
Прокопенко А. С.
Прокопьев А. Ю.
Протасов А. Ю.
Прошина Е. М.
Пузарин А.
Пую А. С.
Пшикин А. П.
Пянкевич В. Л.
 
Рачковский В. А.
Редькина Т. Ю.
Рожанский Т. М.
Розанов И. В.
Розанова Л. С.
Ролле О. А.
Романенко М. В.
Ростовцев Е. А.
Рукавишников А. Б.
Русанов А. И.
Ручина Н. А.
Рюкова И. П.
Рязанова А. И.

Савинов В. А.
Савоненков А. В.
Савчук В. В.
Саликова Г. В.
Самарина С. В.
Саморядов К. А.
Свенцицкий А. Л.
Северова Э. А.
Седых В. Н.
Селезнёв Г. Н.
Селютин А. А.
Семененко М. А.
Семёнов В. В.
Семилеткин С. А.
Сергеева Т. Н.
Сидоренко Л. В.
Силаева Т. Е.
Сиренов А. В.
Слуцкая С. В.
Смирнова Н. А.
Соколов А. М.
Соколов Б. Г.
Соколов Е. Г.
Соколов Р. А.
Соколова М. А.
Соловьев А. А.
Сомов Н. Г.
Сорокоумов В. Н.
Сотникова В. А.
Старченкова Т. Ф.
Стецкевич М. С.
Сунами А. Н.
Суркова Н. А.
Сюкалов С. В.

Таирова Т. Г.
Тарасова Е. А.
Твердюкова Е. Д.
Тепляшина А. Н.
Терюкова Е. А.
Тилинин Ю. И.
Тимошина Е. В.
Тихонов Б. Г.
Тихонов И. Л.
Толмачёва М. А.
Тот Ю. В.
Трифанов А. В.
Тульсанова О. Л.
Туманян Т. Г.
Федорищев А. И.
Фёдоров С. Е.
Федчин Ф. В.
Федченко В. В.
Фещенко Л. Г.
Филиппова А. Н.
Филиппова Н. Б.
Филюшкин А. И.
Фирсов С. Л.
Флоринский М. Ф.
Фролов М.В.

Ходаковский Е. В.
Ходяков М. В.
Холод М. М.
Холопов С. П.
Хуббиев Ш. З.

Цеханская О. В.
Цыпкин Д. О.

Чебыкина Л. В.
Чекмасов А. В.
Чепель А. Б.
Черкасова И. Б.
Чертыков Д. С.
Чечулин А. В.
Чивчи-Баши А. Г.
Чумакова Т. В.

Шабаев А. В.
Шабаров К. Б.
Шаболтас А. В.
Шаверина А. А.
Шавлова О. М.
Шагаев А. М.
Шагинян А. К.
Шалдыбина Е. О.
Шахнович М. М.
Шевелева Н. А.
Шиманович Е. А.
Шишкин В. В.
Штыков Н. В.
Шубина П. В.

Щелкова О. Ю.
Щербакова М. С.
Щитинова В. М.

Эварестов Р. А.

Юденко В. В.
Юркина Е. А.

Якубовский М. Р.
Якунин В. А.
Янкус А. И.
Янченко Д. Г.
Ярмош А. С.
Ярчиковская Л. В.
Яшкин В. А.


Коллективы СПбГУ, сделавшие значительные пожертвования в Фонд:

Сотрудники коллектива  Факультета психологии СПбГУ и студенты-психологи СПбГУ
Коллектив Экономического факультета СПбГУ
Коллектив Юридического факультета СПбГУ
Коллектив Института химии СПбГУ
Коллектив Института философии СПбГУ
Коллектив Института истории СПбГУ
Коллектив Высшей школы журналистики и массовых коммуникаций СПбГУ
Коллектив Факультета искусств СПбГУ
Коллектив Биологического факультета СПбГУ
Коллектив Общеуниверситетской кафедры физической культуры и спорта СПбГУ
Коллектив Колледжа физической культуры и спорта, экономики и технологии СПбГУ

Если Вы сделали пожертвование, но не нашли свое имя или название организации в списке меценатов, напишите нам об этом, пожалуйста, на office@fund.spbu.ru и мы это исправим.

 

Просмотров: 6175
Яндекс.Метрика